Maa-aineslupien sekä niihin liittyvien ympäristölupien suunnittelu- ja konsultointityöt.


Palvelut sisältävät mm. seuraavia töitä:

  • maastomittausten tekeminen
  • asiakirjojen valmistelu
  • asiakirjojen viimeistely
  • varsinaisen hakemuksen / suunnitelman teko 
  • tarvittavien viranomaislupien hankinta
  • kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman teko
  • naapureiden kuulemiseen / kuulutuksiin liittyvät asiat
  • muut lupien hakemiseen liittyvät asiat