Metsätiet


Teiden suunnittelu - rakentaminen – perusparantaminen

Taloudellisesti kannattava puunkorjuu vaatii riittävän tiheän ja hyväkuntoisen metsätiestön. Uuden metsätien rakentamisella pyritään siihen, että metsäkuljetusmatka pysyisi kohtuullisena. Metsätie nostaa myös kiinteistön arvoa.
 
Metsätien perusparannuksessa parannetaan tien kuivatusta ja kantavuutta sekä mitoitetaan ajoradan leveydet, kääntö- ja kohtaamispaikat nykyistä puutavaran kuljetuskalustoa vastaavaksi.
 
Valtio tukee metsäteiden rakentamista ja perusparantamista kestävän metsätalouden rahoituslain (kemeran) kautta hyvin merkittävästi. Hankkeiden suunnittelu on yksityisille kiinteistöjen omistajille ilmaista (arvonlisävero peritään kuitenkin myös yksityisiltä kiinteistöjen omistajilta). Metsäteiden rakentamiseen ja perusparannukseen voi saada tukea valtiolta (esimerkiksi Keski-Suomessa korkeimmillaan 50 % tukea metsätien perusparantamisen todellisista kustannuksista).
 
Perusparannuksen tien edellytykset sekä tuet löytyvät metsävastaa.net -sivustolta osoitteesta: http://www.metsavastaa.net/metsatien_tekeminen
 
Tapion Tiet ja Ojat Oy:n asiantuntija antaa neuvoja tien rakennukseen ja perusparannukseen liittyvissä asioissa.
 
Palvelemme myös yrityksiä ja yhteisöjä tieasioissa.
 
Tarjoamme myös muiden yksityisteiden perusparantamiseen / hoitoon liittyviä neuvonta- ja asiantuntijapalveluita. Teemme myös yksityisteiden yksiköintejä.
Raimo Poikonen on tehnyt metsäteitä jo usean vuosikymmenen ajan

Raimo Poikonen Pylkönmäeltä on tehnyt metsäteitä jo usean vuosikymmenen ajan.